Hledání

Kategorie

Odkazy

Nástroje

Archiv

Jak na to, tipy

V tomto článku najdete řadu užitečných informací, např. o tom, jak dostat Coca-colu z automatu, o HB

HBO - domácí kino a dekodér na něj

Konečně jsem se po závodě CQ WPX dostal k tomu, abych sepsal něco ohledně dekódování programu HBO v českých kabelových sítích. Firmy při volení kódovacího systému dbaly převážně na to, aby dekodér byl hlavně ekonomický a z toho vyplývá, že se jedná o velmi primitivní kódovací systém. Vlastní kódování spočívá v jednom rušivém signálu, který je vysílán přibližně 2 MHz nad nejvyšším obrazovým kmitočtem programu HBO. Tento rušivý kmitočet je větší úrovně než vlastní televizní signál programu a veškeré televizory si s takovým signálem neporadí. Vlastní dekódování je založeno na odstranění tohoto rušivého signálu. To byla trocha teorie o tom jekým, způsobem budeme při dekódování postupovat a teď k jeho praktické stavbě. Jedná se sice o velmi jednoduchý obvod, ale bez potřebných přístrojů je tento obvod jen velmi težko nastavitelný. Proto vás chci před stavbou na to upozornit a ušetřit tak vaše zklamání, pokud se vám jej nepodaří nastavit. Jeho stavbu nechte raději na dobře vybaveném známém, nebo odborné firmě. K nastavení je zapotřebí několika přístrojů, ale bezpodmínečně nutný je Wobler. Bez jeho použití tento obvod lze nastavit jen NÁHODOU ! Pokud jste takto vybaveni již pro vás nebude problém danný obvod sestavit. Nyní musíme přistoupit k nalezení vysílacího kmitočtu programu. Já osobně jsem tuto zádrž zkoušel prakticky na kmitočtu kanálu S22 - 310 MHz a rušivý signál byl 320 MHz a na tento kmitočet nastavujeme zádrž. Tomuto kanálu také odpovídá konstrukce obvodu a použité součástky, ale pokud jste jen trošku odborně vzdělaný v danném oboru, tak samozřejmě nebude problém jej nastavit například v pásmu UHF nebo na kanálu R2. Po sestrojení obvodu nastavte jeho maximální útlum na kmitočet 320 MHz a už stačí jen obvod zapojit mezi televizor a účastnickou zásuvku. Pokud se při stavbě setkáte s jiným kmitočtem, nebo s dalšími jinými možnostmi kódování, prosím napište mi o tom, ať múžu o frekvencích seznámit čtenáře. Samozřejmě, že použité schéma je jen jedna z mnoha možných variant, ale v praxi se mi osvědčila nejlépe. Další možná lepší variantou je použití pahýlu lambda půl nebo čtvrt. Vzheledm k nastavování je asi lepší použít lambda čtvrt a zakončený kapacitátorem, kterým nastavíte přesně potřebný kmitočet. Tento systém byl vyzkoušen na sítích Dakr a TES.

Telefonní karty

Určitě je znáte všichni. Setkáváte se s nimi dnes a denně a to ať už v podobě klasických telefonních nebo GSM-SIM aktivačních karet. A právě o těch prvních bude dnes řeč.

Kolik z vás už asi napadlo, jestli by tu malou plastovou kartičku o rozměrech 85.6x54x0.76mm nešlo nějak "oblbnout" a volat tak zadarmo. Teoreticky by to neměl být problém, prakticky to problém je. Proč to se dozvíte dále.

Předtím, než se podíváme na telefonní karty blíže, podívejme se trochu na historii a použití čipových karet. V polovině 80. let se objevila nová generace čipových a "smart-card" karet (čipy do těch úplně prvních vynalezl v roce 1974 Roland Moreno). Zatímco ty první byly a jsou hloupé (a budou?), ty druhé mívají u sebe mikroprocesor nebo podobnou hračku, čili poskytují vyšší úrověň zabezpečení. Tyto karty nahradili některé magnetické kreditní karty a začali se používat ve veřejných telefonních automatech k platbě místo mincí. S kartami, které mají mikroprocesor jste se mohli setkat u bankomatů, šifrovacích karet pro kabelové TV-dekodéry (třeba německá Premiere), dále pak v podobě zdravotních karet (hlavně Anglie) a dnes nejčastěji v mobilních telefonech GSM. Rozsah použití těchto karet je velmi široký. I ty nejhloupější karty bez mikroprocesoru se dají použít třeba jako hardwarový klíč ke dveřím, auto-alarmu, ochraně dat v počítači (sestrojíte čtečku, napíšete program a pokud karta nemá správné sériové číslo "Hastala Vista Baby")

Čipové karty se řídí normou ISO 7816. To se týká především fyzikálních vlastností a odolnosti proti mechnickým a elektromagnetickým vlivům (7816-1). Velikosti karty a umístění čipu je popsáno v části 7816-2. Konečně se dostáváme k části 7816-3, která popisuje komunikační protokoly. Ty se mohou podle druhu použití od normy velmi lišit (záleží také na výrobci). Ale zpět k hlavnímu tématu dnešního článku: Jaký je zádrhel v doplnění nových jednotek na kartu? Nebo udělat z 50jednotkové karty 150jednotkovou!!! Zádrhelů je několik. Pro doplnění nových jednotek by bylo potřeba čip (čipy v tel. kartách jsou 256bitové sériové EPROM, vyráběné technologií NMOS) vymazat UV zářením. Proti tomuto způsobu vymazání je však čip chráněn pryskyřicí, která nepropouští UV záření. Pokud by vám toto povedlo pořád nemáte vyhráno. Jak je patrné z přiložené tabulky, smazalo by se i prvních 96bitů, kde jsou uloženy výrobní údaje. Tato oblast je ale chráněna pojistkou (vývod 8 - FUSE), která je přepálena po prvním naprogramování u výrobce. Nové naprogramování použité karty je tedy nemožné, co takhle sestavit emulátor! Myšlenka pěkná, v praxi proveditelná (zvládl by to každý kdo umí pájet a nakupovat součástky), ale v automatu nefunkční. Ten si totiž otestuje i fyzikální vlastnosti karty a uznejte - podaří se vám napodobit originál? Těžko. I přesto není k zahození vědet, jak využít prázdnou kartu doma.

Stejný typ karet jako u nás se používá ve Švédsku, Finsku, Norsku, Portugalsku atd. Obdobné typy používající se např. v Německu nebo na Slovensku mají 128bitové EEPROM vyráběné technologií CMOS, složitější kódování jednotek a trochu jiné vývody. V USA zase některé telefonní společnosti využívají principu centrální evidence používaní karet, což téměř znemožní zneužití, protže na kartě je pouze číslo karty a odkaz na počítač, který pro ni vede evidenci.

0..7

kontrolní součet

8..19

831h pro telefonní karty

20..31

počet jednotek na nové kartě v BCD kódu

32..40

kód výrobce, 00h Shlumberger, 40h Gemplus

41..79

sériové číslo

80..87
11h
88..95

kód země, 55h Česká republika

96..255

bitové pole, každé použité jednotce odpovídá zapsaný bit

Nyní se podívejme co vlastně je na kartě. Normálně má nejvyšší hodnotu bit 1, zde je to však naopak - nejdůležitější je bit 0. Představte si situaci: přijdete k automatu, vložíte kartu (automat si kartu "přečte", vytočíte číslo a co se děje dál? Poté, co volaný zvedne telefon, automat na kartu zapíše 1 (do části 96...255 bitů - tzv. bitové pole). Tím se na kartě odečte jednotka, ale aby to nebylo tak jednoduché, automat si kartu znovu "přečte" a porovná s předchozím čtením. Pokud na kartě přibyl zapsaný bit, vše je v pořádku a vy voláte, pokud ne, automat přeruší spojení. Zde je možno použít malý fígl. Pokud volaný používá záznamník, nevíte jestli je doma a chtece ušetřit jednotku, stačí přelepit POUZE vývod 6 (Vpp - vstup pro zápis). Poté kartu vložit do automatu, vytočit a počkat na zvednutí. A zde nastane ta pravá sranda. Pokud volaný vezme, víte, že je doma, kartu uvedete do původního stavu a zavoláte znovu. Pokud zvedne záznamník ušetřili jste jednotku na kartě!

Vývod

Význam

Funkce

1
Vcc = 5V

napájení

2
R_/W

vstup

3
Clock

vstup

4
RESET_

vstup

5
GND = 5V

napájení

6
Vpp

vstup

7
Out

výstup

8
Fuse

* význam _ je roven negaci!

A co domácí využití karet? pokud máte vyvolanou kartu, stačí načíst její obsah, ten někam uložit a po spuštění programu požádat o vložení karty. Pokud bude vložena nesprávná karta je na vás co se stane. Bitové pole (bity 96...255) můžete libovolně upravovat pouze za použití zdroje 21V. Kontrolu karty lze pak provádět nejen podle sériového čísla, ale i podle bitového zdroje (lze tam uložit např. heslo)

Jak dostat CocaColu z automatu zdarma

Pozor, všechny údaje na této stránce jsou okopírovány z FlashNetu na Slovensku a proto neneseme žádnou zodpovědnost za škody tímto způsobené. Použití na vlastní nebezpečí. Prý je to funkční, což podle fotek dokazují automaty na Výstavišti, na Karlově náměstí v metru a na rohu Ječné a Štěpánské ulice, kde byla ovládací klávesnice nainstalována v otvoru ze zdola automatu dokonce půl roku, než ji odstranili.

Každý z nás jistě zná místo, kde stojí automat na prodej plechovkových nápojů od firmy Cocacola, nebo Pepsicola. Tyto automaty bývají většinou na místech, kde v noci není žádný provoz. Když někdo chce z těchto automatů vyndat peníze, setká se se značným neůspěchem, protože mincovní systém je ještě pod ochraným plechem a dobře přidělán, ale pokud z něj chceme pouze vyndat nějakou tu colu, tak nám v cestě brání akorát obyčejné plexisklo na čelní stěně. V případě typů od Cocacoly tam od napájení (viz schéma - plug power), které je umístěno na spodní části vedou dráty kolem spodka a levé stěny automatu až do logiky (viz credit relay a coin mechanizmus) a odsuď opět nazpět k vend motorům, které colu vyhazují. Výrobce nám vše usnadnil, protože přesně v levém dolním rohu nám udělal spojovací konektor (viz A plug rcpt). Než něco začnete dělat, stáhněte si schéma. Pozor, celý systém je na 120 voltů !!!!

A nyní k provedení. Přijdeme na vybrané místo, pokud to jde, vypneme si automat ze zásuvky, aby na nás nesvítila zářivka a započneme s prací. Odstraníme pomocí štípaček umělohmotné okraje, držící plexisklo v patřičné délce a pomocí šroubováku odehneme růžek plexiskla, které nám po celou dobu drží kolega. Lepší je, pokud někdo den předem celé sklo vykopne, což není zase tak těžké a pak se celá záležitost stane úplně triviální. Nahmatáme tlustý kabel který půjde po levém boku od spoda na horu a na horní části bude zakončen velkým konektorem a dál půjde dovnitř automatu. Štípačkami si uvolníme umělohmotné držáky a podle popisek na drátech si najdeme drát A1-L1 a smyčku z bílého drátu (viz schéma - wht). Pokud z těchto stáhneme kousek bužírky a spojíme je přineseným drátem, může kolega plexi pustit a Coca coly by měly padat po zmáčknutí příslušných tlačítek........Pokud zde ale smyčku WHT nenajdeme, musíme vše dělat manuálně. Přiděláme si kousek drátku na A1-L1 a dotýkáme se jím do zdířek 4 až 10. Co dotek, to výpad příslušného nápoje. Většinou tam bývá ta smyčka, ale také občas funguje pouze jenom na první čtyři nápoje, takže pokud chceme jiné, tak musíme opět manuálně...

V případě automatů od Pepsicoly postupujeme pouze manuálním způsobem. Lišty držící plexisklo se dají narozdíl od Colamatu sundat po vynaložení patřičné síly a na patřičném místě najdeme konektor, ten si rozpojíme a pracujeme pouze s částí, která jde dovnitř (né s tou, která jde dolu, alespoň si to myslím, už si to nepamatuju). Vyvedeme si opět drát podle následujícího schémátka a dotýkáme se na patřičných kontaktů a nápoje padají....pokud se trefíte jinam, tak vyhodíte jistič, který se nalézá v levo dole na takové černé krabici na její pravé straně směrem dovnitř, je bílý, což je výhodou oproti colamatu.

Telefonní FM Retranslátor

Je to v podstatě o bezdrátový přenos telefonního hovoru, napájený telefonní linkou. Místo tranzistoru KT3102, se dá použít BF240 nebo BF199. Cívka má 8 závitů a je navinuta na trnu o průměu 4mm drátem o průměru 0,5mm. Anténa by měla být dlouhá 30-50cm. Vysílač naladíme roztahováním nebo stlačením cívky. Dosah by mel být něco kolem 50-100m, a naladíte ho na rádiu. Tento vysílač není schválen ČTÚ proto je uveden jen pro zajímavost, a na tel. linku se nesmí nic připojovat (kromě telefonu)...smůla.

Jak odposlouchávat mobilní telefony NMT

Varování: Odposlochávání soukromých hovorů je trestné ! (hahaha)...

Byla sobota těsně po obědě a mě blblo rádio. Tak první co mě napadlo, bylo zkusit zkontrolovat anténu. První, kterou jsem měl k dispozici byla anténa připojená do TV. Stačilo vzít připojovací konektor (protože na kabelu je samec a na anténním vstupu taky) a tento zapojit mezi kabel a anténní vstup. Anténa je širokopásmová Asta. Když jsem to zapojil, rádio začalo hrát. Tak jsem začal kontrolovat příjem. Mám analogový tuner a přibližně okolo frekvence 108 MHz jsem zaslechl šumivý rozhovor. Nějaký pán prodával auto. ´Sem si řek, že je to asi nějaký nový rádio a že mají nějakou burzu. Když skončili, chvíli to pípalo (asi jako modem 2400 bps) a pak bylo ticho. Posunul jsem frekvenci o něco výš a znovu rozhovor. Tak jsem zjistil, že to asi rádio není. Když jsem pak zaslechl: Tato stanice není momentálně dostupná, opakujte volání později, hned jsem věděl, že jde o NMT telefóny.

Toto se dá slyšet okolo frekvence 108 MHz (přesně nevím). Skutečně nevím, čím to je, ale když zapojím normální rádiovou anténu (taky má zesilovač) je slyšet jen šum. Podle mého názoru to musí být vytvořené v zesilovači širokopásmé antény. Je to asi určitý posun frekvence (normální NMT telefóny mají 450 MHz). To je vše.

Ricrdsson | 10.3.2009, 18:37 | trvalý odkaz

Komentáře:

Autor:
E-mail: WWW:
Obsah příspěvku:

[ANTISPAM] 2+2=  

ubohej blogisek- NE

11.2.2011, 11:27:03

nemas moc stranek kde je toho tolik na jednom miste, je to sice okopceny ale stranky sou to dobry, ale mel bys psat pod clanky autory, abys nemel problem

Ubohej blogísek

03.11.2010, 12:58:03

Hej stim si si dal asi hodně velkou práci že? Všechno jen okopírovat to je fakt mistrovsoé dílo ... kopírovat umí každý dítě seš ubohej...

karta | www | e-mail

06.1.2010, 15:33:52

jak mam načíst vyvolanu kartu a smazat to tam bo co, abych mohl volat dal
co se dá dělat třeba s odmitnutou sim
nebo když mam kredit v - co se stim da dělat at nemusim kupovat kredit

swat

27.11.2009, 23:41:44

Co takhle použít starou tel.kartu,přerušit spojení mezi ploškami a čipem a kartu použít jen jako nástavec pro emulátor?(napojení plošek by neměl být problém)Osobně jsem měl na tel.karty zkonstruovaný přístupový systém a fungoval perfektně,než se mně dostal do ruky modul RFID čipu či klíčenky Dallas.:-)

Košonek

09.9.2009, 00:30:54

Jako fakt dost hustý voe!!!

Běží na blogovacím systému Xicht.cz